Colón’un Hedef ve İlkeleri

1952 yılında kurulan Colón bu yönüyle Hamburg’un en eski özel dil okullarından biridir. Kuruluşumuzdan beri amacımız yabancı dilleri kültürel özellikleriyle aktarmak. Görevimiz yabancı dilleri öğretmek. Kurs katılımcılarımızı bu yönde teşvik ediyor ve destekliyoruz. Colón başarılı bir eğitim çizgisine sahip olup özellikle ekonomi alanında bireysel oyun alanınızı genişletmenize yardımcı olan bir öğrenim de sağlar. Mesleki Eğitim kursları vasıtasıyla iş piyasasında ihtiyacınız olan gerekli nitelikleri edinmenizi sağlamak en büyük hedefimiz.

Sunuş

Mesleki Eğitim’in sosyal hayatta ve iş piyasasında oynadığı önemli rol ve sağladığı imkanlardan yola çıkarak 50 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bu bağlamda konseptler geliştirip, eğitim seminerleri düzenliyoruz. Mesleki  Eğitim’in:

- Ticari anlamda bireysel oyun alanını genişletmek isteyenler
- Mesleki-sosyal başarı ve terfi planlayanlar
- Kalifiye açığını tamamlamak isteyenler
- Piyasada iş bulma şansını katlamak isteyenler için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.

1. Hedeflerimiz

Öncül hedefimiz yabancı dil edinimini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirirken dilin günlük yaşamda kullanmaya elverişliliğini ön planda tutuyor ve kurs katılımcılarımızı bu hedef doğrultusunda yönlendiriyoruz. Mesleki dil ediniminde de (mesela Ekonomi İngilizcesi) yine aynı şekilde amaca uygun edinilen dilin meslek hayatında kullanılabilirliğini sağlıyor ve iş piyasası için gerekli niteliği kazandırıyoruz.

2. Sunduklarımız

Kaliteli, piyasanın gereklerine uygun, adil ve güvenilir tekliflerimiz vasıtasıyla işbirliği yaptığımız müşterilerimiz ve ortaklarımızla Hamburg’daki konumumuzu  güçlendirmek istiyoruz. Bunun için gerekli olan koşul ise ticari kriterlere uygun bir fiyat bilincine sahip kurs planı, organizasyonu ve uygulamasıdır. İş piyasasına uygun eğitim önlemlerimizin gelecekte de önemli olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızın ağırlık noktasını yabancı dil, ticaret ve işletme branşlarındaki meslek eğitimi oluşturuyor.

3. Unsere Kunden

Özel ilgiler ya da mesleki gerekliliklerden dolayı dil öğrenmek isteyen kişilere Colón bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran bir dil edinimi imkanı sağlıyor. Öğrencilerin kişisel hedefleri bu bağlamda temel alınıyor. Öğretim sistemi Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi konusunda  uzun süreli tecrübeye dayanan Colon Yabancı Diller Okulu’nun temel ilkeleri şunlardır:

 • Dil Öğretmenleri ana dillerinde ders verirler
 • Dersin metodu dolaysız  bir öğretimdir
 • Eğitmenler sabit kadrolu olup hepsi yüksek okul mezunudur.

Kamuoyundaki güven ve saygınlığımız önemli ölçüde ortak işbirliğine dayanan müşteri ilişkilerimiz ve başarılı iletişimimize dayanır. Kurumsal hizmetlerimizin sağladığı müşteri memnuniyeti bize rekabet üstünlüğü sağlar. Müşteri ve ortaklarımız bizim için:

 • Özenli danışmanlık hizmetleri ve kurslarımızın nitelikli uygulamasında  yetkili hak sahibi katılımcıları ve destekçileri
 • Kurumumuzun kurs kalitesi yanında özellikle talebe yönelik iş piyasası ve katılımcı sağlama bilincine sahip iş ortakları
 • Katılımcılarımıza iş ve staj imkanı sağlayabilecek bölgesel güce sahip kurum yetkilileri
 • Proje ve iştirakçileri finanse eden resmi ya da çok uluslu kurum ya da kuruluşların çalışanları
 • Her şeyden önce eğitime dayalı işbirliği yaptığımız ortaklardır.

4. Çalışanlarımız

Çalışanlarımızın her biri girişimci ve sorumluluk sahibi düşünme ve planlama kabiliyetine sahip verimli çalışma ekibimizin bir parçasıdır. Müşteri ve piyasa yönelimli eğitim fırsatları, yabancı dil ve geleceğe yönelik uluslararası iş eğitimi imkanı sağlıyoruz. Mesleki Eğitim özellikle ağırlıklı çalışma alanımız. Müşterilerimiz haklı olarak bu konuda yüksek kaliteli:

 • Danışma ve destek
 • Kurs tasarı ve organizasyonu
 • Mesleki ve pedagojik yetenek

beklentilerine sahipler. Bu büyük ölçüde çalışanlarımızın, kurumumuzun hedef ve ilkeleri doğrultusundaki özdeşleşme ve girişimlerini gerektirir. Her çalışan,  tutum ve davranışı  müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyeceği için, bu bilinçle hareket eder ve iş baraşarısını sağlayacak sorumluluğu taşır. Bunun, yaratıcılık ve şahsi girişim imkanı tanınan, bağımsız çalışma ortamına sahip çalışanlarımız vasıtasıyla sağlanacağının bilincindeyiz. Yönetim ve çalışma prensiplerimiz bu bağlamda:

 • İşbirliği ve ekip çalışması
 • Yetkilendirme ve sorumluluk
 • Açık iletişim ve bilgilendirme
 • Teşvik ve geliştirme maddelerine dayanır.

Farklı ülke ve kültürlerden gelen insanlarla yakın ilişki Colón Language Center’in çalışanları için vazgeçilmez bir olgudur ve bu doğrultuda görevli personelin % 50’sini yurtdışından gelenler oluşturur (öğretmenlerimiz kendi anadillerinde eğitim vermektedirler). İcraatların tümü cinsiyet ayrımı ve siyasi amaç gözetmeksiniz gerçekleştirilir.

5. Kalite

Sistematik ve sürekli bir Kalite Yönetimi yardımıyla artan müşteri beklentilerini karşılıyoruz. Okulumuz düzenli aralıklarla bağımsız bir kurum tarafından denetlemeye tabi tutulur. Sahip olduğu yoğun sosyal ve eğitim politikası sorumluluğuna karşın Colón yüksek kalite standartlarından hiç bir zaman ödün vermemiştir. Bunu somut olarak özellikle:

 • Sunduklarımızın sürekliliği ve iş piyasasına yönelik güncelliği
 • Çalışanlarımızın yüksek mesleki, sosyal ve pedagojik yetenekleri
 • Şehir merkezinde bulunan ama sakin bir donatıma sahip konumumuz
 • Yetişkinlere yönelik öğretim ve öğrenim araçları

konularında görebilirsiniz. Kalite bizim için durağan bir süreç olmasından ziyade,  sürekli iyileştirme aşamalarından geçen ve ulaştığı standarttan hiç bir zaman memnun olmayan bir kavramdır.

6. İş Piyasası

Bölgesel ve bölge sınırları dışında itina ile yaptığımız iş piyasası gözlemleri kurs düzenimizin gelişiminin temelini oluşturur. Bunu sağlamak için:

 • Müşterilerle düzenli şekilde yapılan anketler
 • Uzman kurum ve kuruluşlarla yakın münasebet
 • Ortaklarımızın, sunduğumuz kursları onaylaması
 • Davranış ve yetişkin eğitimine yönelik kilit niteliklerinin kazanımını sağlayan bir öğretim anlayışı
 • hizmet içi deneyimler dahilinde
 • Hizmetlerimizin düzenli şekilde değerlendirilmesi konularında  çalışmalar yapıyoruz.

Böylece girişimcilerin kalifiye iş gücüne yönelik gereksinimlerini karşılıyor, müşterilerimize yenilikçi bir bakış açısı sağlıyoruz.